Aveti o afacere pe care vreti sa o vindeti sau pur si simplu vreti sa prezentati o afacere, aici este locul ideal. Trimiteti-ne un email si afacerea dvs. va fi prezentata in detaliu. Asteptam propunerile dvs.
Cabinetul individual de consultanta Florin Dumitrache Isi desfasoara activitatea in baza principiilor confidentialitatii si responsabilitatii, oferind clientilor servicii competente in diferite domenii
Ce trebuie sa cuprinda un contract Orice contract trebuie privit ca o intelegere, acord de vointa prin care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice dau nastere, modifica sau sting un raport juridic. Altfel spus putem numi contract acordul de vointa prin care doua sau mai multe persoane reglementeaza (supun unor reguli) o relatie sociala care se stabileste intre ele. La incheierea unui contract, in majoritatea cazurilor trebuie indeplinite 5 conditii: 1. consimtamantul liber si neconstrans al partilor (pentru incheierea valabila a unui contract trebuie ca fiecare dintre parti sa cunoasca consecintele juridice ale incheierii contractului respectiv si sa consimta liber si nesilit la acceptarea acestora) Observatie In cazul unor persoane fizice: - Starea civila; - Domiciliul acestora care trebuie sa coincida cu cel din Cartea de Identitate, - Pasaport; - Numarul si seria actului de identitate In cazul unor persoane juridice: - nationalitatea persoanelor juridice; - sediul acestora; - numarul de inregistare de la Registrul Comertului (ex. J/ 40/2222/2005); - de catre cine este reprezentata. 2. capacitatea de a contracta (un contract poate fi considerat incheiat valabil daca partile au avut la momentul incheierii sale aptitudinea de a-si asuma drepturile si obligatiile care izvorasc din contractul respectiv). Observatie. - art. 949 Cod Civil "Poate contracta orice persoana care nu este declarata necapabila de lege". - art. 950 Cod Civil Necapabili de a contracta sunt: 1. minorii; 2. interzisii 3. in genere toti acei carora legea le-a prohibit oarecare contracte" - in legislatia actuala exista mai multe prevederi care instituie incapacitatea unei persoane de a contracta, de aceea, va sfatuim ca, pentru aplicarea unui contract la situatia dvs. speciala sa consultati un avocat sau o firma de consultanta." 4. determinarea exacta a obiectului contractului. Observatie In cazul unui contract de vanzare-cumparare, obiectul vanzarii trebuie sa fie clar descris in contract. In cazul imobilelor trebuie sa apara mentiuni cu privire la vecinatatile acestuia, structura acestuia (subsol, demisol, partr, etaje, mansarda, poduri, etc.), cate camere contin ( 2 camere, baie, bucatarie, etc.). In cazul terenurilor, fie ca sunt situate in intravilan sau in extravilan, elementele de identificare constau in descrierea explicita a vecinatatilor, precizandu-se nr. lotului, nr. parcelei, vecinii din cele patru puncte cardinale. 4. Scopul in care s-a incheiat contractul respectiv (cauza juridica a contractului) sa fie unul licit, permis de lege. Observatie art. 968 Cod Civil "Cauza este nelicita cand este prohibita de legi, cand este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice". 5. Forma autentica a unor contracte (acele contracte pentru care forma autentica- notariala, spre exemplu,- nu este o conditie privitoare la posibilitatea partilor de a proba existenta contractului, ci este o conditie privitoare la chiar incheierea valabila a contractului). Observatie - contractele care prevad obligativitatea formei autentice pentru a putea fi probate sunt sanctionate, in cazul nerespectarii acestei forme, cu imposibilitatea fizica de a proba un astfel de contract. Daca insa, forma autentica este impusa de lege pentru chiar valabilitatea contractului, atunci sanctiunea nerespectarii formei este nulitatea absoluta a contractului. Capcanele contractelor de lohn Desi in practica romaneasca acordurile de tip lohn sunt mai mult impuse din partea partenerilor straini, este recomandabil ca oamenii nostri de afaceri sa incerce sa evite pe cat posibil unele capcane comerciale menite a proteja doar interesele unei parti. Surprizele neplacute pot fi evitate daca se negociaza atent anumite clauze, in special cele legate de garantia contra evictiunii sau incetarea contractului. CLAUZELE DIN CONTRACTE Negocierea unei afaceri se poate termina in diferite moduri. Uneori, este vorba de o vânzare directa si lucrurile sunt relativ clare. Alteori, este vorba de un refuz categoric. De cele mai multe ori, insa, negocierea se termina doar dupa redactarea si semnarea unor documente scrise. Multi oameni de afaceri fac o distinctie clara intre faza negocierilor si cea a incheierii contractelor, considerând ca aceasta este exclusiv sarcina juristilor. Cu toate acestea, de multe ori, juristul poate releva abia la final anumite aspecte in neregula din punct de vedere legal, fapt care poate duce la noi runde de negocieri. De aceea, se impune ca in echipa de negociatori sa existe un jurist ori un avocat, iar ceilalti membri sa aiba minime cunostinte despre diversele clauze contractuale. Principalele clauze de care trebuie sa se tina cont la redactarea documentelor de finalizare a negocierilor sunt: - Titlul . Acesta arata despre ce fel de contract este vorba: lohn-ul este un contract nenumit, astfel incat teoretic nu beneficiaza de o protectie si determinare juridica distincta. - Partile contractante . Acest paragraf cuprinde: numele comercial al contractantilor, adresa, telefonul, faxul, e-mail, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, numarul contului si banca la care este deschis. Toate aceste elemente nu sunt doar formale: in cazul partenerilor straini, ele arata bonitatea acestora si ii face mai repede identificabili. Pentru a cunoaste mai bine situatia juridica a partenerilor straini, este recomandabil sa se apeleze la un avocat ori la Camera de Comert si Industrie pentru obtinerea mai multor relatii despre potentialul partener. - Obiectul si cauza contractului . Este vorba de obiectul negocierii si de scopul care determina partile sa isi asume obligatii. - Durata contractului . Este recomandabil o periada mai lunga de timp, perioadele scurte, in cazul acordurilor de lohn, denotand intentiile instabile ale partenerilor straini. - Livrarea si termenul de executie, variabile ce se negociaza si care pot fi diferite pe durata de executie a contractului. O atentie aparte o vor avea clauzele privind cheltuielile de livrare, care, de obicei, apartin vanzatorului. Practica din industria noastra textila si de confectii infirma insa aceasta regula de drept, din necesitati desigur obiective. - Receptia. Când este necesar, se indica locul, forma, instrumentarul si modalitatile de receptie a marfurilor. - Probe si incercari. Este o clauza mai frecventa in cazul vânzarilor cu risc mare de calitate. Rar in practica, aceasta clauza este negociata, cumparatorul impunand conditiile fara drept de apel. - Garantia. Se recomanda ca momentul de inceput al garantiei sa nu fie chiar ziua livrarii, ci ziua montajului sau ziua punerii in functiune. - Clauza penala. Aceasta protejeaza partile prin determinarea daunelor pe care urmeaza sa le suporte partea vinovata in caz de nerespectare a obligatiilor contractuale. O formulare de genul In cazul neexecutarii obligatiilor ce ii revin, partea vinovata va plati despagubiri, nu ajuta prea mult in instanta din cauza faptului ca nu specifica ce fel de despagubiri se asteapta, deoarece nu au fost definite, in prealabil, cu partea adversa, desi capata un caracter obligatoriu. - Forta majora. Este acceptata ca atare doar daca indeplineste trei conditii: imprevizibilitatea, insurmontabilitatea si exterioritatea. Cu alte cuvinte, sunt cazuri de forta majora cutremurele, incendiile, inundatiile catastrofale, revolutiile, loviturile de stat. - Clauza rezolutorie. Reprezinta desfiintarea cu efect retroactiv a unui contract. Se pronunta de catre instanta, ca urmare a cererii unei parti din motive legate de nerespectarea obligatiilor celeilalte parti. - Rezilierea. Reprezinta desfiintarea cu efect viitor a unui contract. Spre deosebire de rezolutie, nu afecteaza etapele din contract deja realizate. - Clauza de confidentialitate. Are o eficienta redusa acolo unde exista rea-credinta. - Pretul. Este un element esential al oricarui contract comercial si unul dintre principalele puncte ale negocierii. In contract, se poate mentiona o clauza de revizuire sau de indexare a pretului, daca partile convin asupra acestui fapt. - Arbitrajul. Acesta are rolul de a mentiona ca partile consimt sa solutioneze litigiile pe alta cale decât cea a instantei judecatoresti. Este de preferat arbitrajul datorita celeritatii, insa trebuie sa se evite instanta de solutionare a litigiilor . Atentie! In contractele comerciale, sunt considerate ca neacceptabile clauzele greu lizibile, cu un inteles obscur, plasate dupa semnatura partilor sau pe spatele documentului. Nu se accepta nici clauzele scrise sau tiparite cu caractere minuscule, despre care se poate presupune ca au ramas necunoscute de partener.
CONSULTANTA JURIDICA & IMOBILIARA
- Home
- Cosultanta
- Acte - Modele
- Acte - Modele
- CONTACT
- Imobiliare
- Terenuri 1.
- Terenuri 2.
- Terenuri 3.
- Investitie
- Pagina Noua